среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie plot PCV na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie zada pozwolenia na budowę oraz informowania tego faktu do urzędu prócz kilku przypadków.

Stawianie plotki z PCV na plot i bramkę ze sztachet nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłaszania tego faktu do urzędu prócz wyjątkowych wypadków.

Ogrodzenie z Winylu na plot i furtkę ogrodzeniowa nie przewyższające poziomu 2,2 m wznoszone pośrodku dwoma przyległymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności formalnych. Tyczy się to tez ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów niedaleko dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia sztachety plastikowe na plot i furtkę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia powinno zawierać gatunek ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego instalacji oraz planowany dzień startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia trzeba dodać deklaracje o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w zamysłach budowlanych i o ile jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Niekiedy do konstrukcji balaski z plastyku na ogrodzenie i furtę sztachetowa potrzebne są specjalne uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Budowę płotu można rozpocząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie wcześniej protestu. Sprzeciw może być w sytuacji, jak planowane ploty plastykowe na ogrodzenie i furtę sztachetowa jest nieadekwatne z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej szosy. W sytuacji jak proponowane ogrodzenie z Winylu na plot i bramę ze sztachetprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. przez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie zaczęcia prac przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w przypadku chęci pobudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий